Catharina Blaauwendraad
Home Deutschunterricht Bibliografie Knusperhaus Liedertafel


Contact: E-Mail Facebook LibraryThing Goodreads LinkedIn Pinterest Skype Twitter

NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL
Catharina Blaauwendraad, M.A. Catharina Blaauwendraad, M.A. Catharina Blaauwendraad, M.A. Catharina Blaauwendraad, M.A.
geboren op 1 december 1965 te Breda born on December 1, 1965, in Breda geboren am 1. Dezember 1965 in Breda nacida el 1 de diciembre, 1965, en Breda
studeerde Vertaalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam Translation Studies at the University of Amsterdam studierte Übersetzungswissenschaften an der Universität von Amsterdam carrera de Ciencias de Traducción en la Universidad de Ámsterdam
beëdigd vertaler sinds 1997 certified translator since 1997 vereidigte Übersetzerin seit 1997 traductora jurada desde 1997
gespecialiseerd in literair vertalen, met name poëzie expertise in literary translation, particularly poetry hat sich auf literarische Übersetzung, insbesondere Poesie, spezialisiert especializada en la traducción literaria, sobre todo la poesía
vertaalde gedichten van o.a. Pablo Neruda, Bertolt Brecht en Luis de Góngora has translated poems of, among others, Pablo Neruda, Bertolt Brecht and Luis de Góngora übersetzte Gedichte u.a. von Pablo Neruda, Bertolt Brecht und Luis de Góngora ha traducido poemas de Pablo Neruda, Bertolt Brecht y Luis de Góngora y Argote
maar ook proza van Eduardo Lago, non-fictie van Rosa Montero en kinderliteratuur van Luis Sepúlveda. but also prose by Eduardo Lago, non-fiction by Rosa Montero and children's literature by Luis Sepúlveda. außerdem Prosa von Eduardo Lago, nichtfiktionale Literatur von Rosa Montero und Kinderliteratur von Luis Sepúlveda. pero también prosa de Eduardo Lago, no ficción de Rosa Montero y literatura infantil de Luis Sepúlveda.
Zij is auteur van twee dichtbundels: She has written two volumes of poetry: Sie hat zwei Gedichtsammlungen geschrieben: Ha escrito dos poemarios:
Niet ik beheers de taal
ISBN-10: 9025109470
ISBN-13: 9789025109479
Niet ik beheers de taal
ISBN-10: 9025109470
ISBN-13: 9789025109479
Niet ik beheers de taal
ISBN-10: 9025109470
ISBN-13: 9789025109479
Niet ik beheers de taal
ISBN-10: 9025109470
ISBN-13: 9789025109479
Beroepsgeheim
ISBN-10: 9046805344
ISBN-13: 978-9046805343

 
Beroepsgeheim
ISBN-10: 9046805344
ISBN-13: 978-9046805343
Haar derde dichtbundel zal verschijnen bij Uitgeverij Nieuw Amsterdam. Her third book will be issued by publisher Nieuw Amsterdam. Ihre dritte Sammlung wird  vom Verlagshaus Nieuw Amsterdam herausgegeben werden. Su tercer poemario será publicado por la casa editorial Nieuw Amsterdam.
Daarnaast schrijft zij essays en artikelen voor verschillende tijdschriften. Furthermore, she writes essays and articles for various magazines. Außerdem schreibt sie Essays und Artikel für verschiedene Zeitschriften. Además escribe ensayos y artículos para varias revistas.
Hier staat een chronologisch overzicht van haar werk. (achterstallig!) Here you will find a chronological survey of her work. Hier gibt es eine chronologische Aufführung ihrer Arbeit. He aquí un resumen cronológico de sus trabajos.
Boekingen:
Stichting Schrijvers School Samenleving
Bookings:
Stichting Schrijvers School Samenleving
Buchungen:
Stichting Schrijvers School Samenleving
Contacto:
Stichting Schrijvers School Samenleving